Truy cập nội dung luôn
02138.876.460
|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THÀNH PHỐ Lai Châu

Nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối

19-04-2019

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Ngày 9/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 546/KH-UBND về việc triển khai phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Ngày 9/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 546/KH-UBND về việc triển khai phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Kế hoạch gồm một số nội dung như: Từng bước hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là nhựa sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “dùng làn đi chợ”; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon; tăng cường ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động, nội dung đăng ký gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước tháng 5/2019.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực đông đảo của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

 


Lượt truy cập: 13

Từ khóa:

Đánh giá bài viết:

Ý kiến của bạn đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019

Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 - laichau@chinhphu.vn