Truy cập nội dung luôn
02138.876.460
|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THÀNH PHỐ Lai Châu

Kế hoạch thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

04-07-2019

(laichau.gov.vn) UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1026/KH-UBND ngày 28/6/2019 về thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

 


Số hoá dữ liệu bảo đảm tối đa lợi ích cho người dân (Ảnh: Ngọc Dương)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công; chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số theo hướng hình thành hệ thống thông tin hộ tịch với cấu trúc chuẩn tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh; hiện đại hoá công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, bảo đảm việc kết nối để chia sẻ, cung cấp thông tin với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tối đa lợi ích cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, từ đó, trong Kế hoạch đã đưa ra các nội dung cần thực hiện đó là: Thu nhập dữ liệu thực hiện số hoá; tuyên truyền, hướng dẫn việc số hoá dữ liệu hộ tịch; số hoá, nhập dữ liệu hộ tịch vào phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch; kiểm tra, phê duyệt và cập nhật dữ liệu vào phân vùng dữ liệu chính thức hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

Kế hoạch cũng đưa ra lộ trình, nguyên tắc thực hiện, đó là, việc thực hiện số hoá theo 5 giai đoạn, ưu tiên tập trung hoàn thành việc số hoá các sổ hộ tịch đã được đăng ký trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến 30/6/2019. Trong mỗi giai đoạn, ưu tiên nhập dữ liệu về một số nội dung; thông tin hộ tịch được nhập là thông tin hiện tại đã được chỉnh lý chuẩn.

Trong kế hoạch giao cho các Sở: Tư pháp, Tài chính, các Sở, ban, ngành, tỉnh, UBND các huyện, xã theo nhiệm vụ, trách nhiệm để phối hợp thực hiện. Thời gian thực hiện từ năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong quá trình tổ chức, nếu có khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.


Lượt truy cập: 43

Từ khóa:

Đánh giá bài viết:

Ý kiến của bạn đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019

Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 - laichau@chinhphu.vn