Truy cập nội dung luôn
02138.876.460
|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THÀNH PHỐ Lai Châu

(HOẢ TỐC) Trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và TKCN. (7h30, ngày 20/6 - GM 88)

(HOẢ TỐC) Trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và TKCN. (7h30, ngày 20/6 - GM 88)

17/06/2019

     NỘI DUNG:         Đánh giá kết quả, những tồn tại, bài học kinh nghiệm phòng, chống...
Mời họp

Mời họp

06/06/2019

Họp bàn giải pháp khắc phục cầu Hát Nam. (14h00, ngày 10/6 - GM 87)
Mời họp

Mời họp

27/05/2019

Phục vụ Hội nghị Tổng kết 10 năm Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019

Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 - laichau@chinhphu.vn