Truy cập nội dung luôn
02138.876.460
|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THÀNH PHỐ Lai Châu

TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 01) năm 2019

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 01) năm 2019

19/06/2019

Ngày 10/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 30/TB-UBND, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 6-7 tháng 6 năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019

Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 - laichau@chinhphu.vn