Truy cập nội dung luôn
02138.876.460
|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THÀNH PHỐ Lai Châu

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Lai Châu

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Lai Châu

27/06/2019

Kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều biến động khi tăng trưởng chậm lại nhanh hơn so với dự kiến, rủi ro và bất ổn gia tăng, nhất là xung đột thương mại, điều chỉnh chính sách giữa các...
Số liệu thống kê tháng 5 năm 2019

Số liệu thống kê tháng 5 năm 2019

24/05/2019

(laichau.gov.vn)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019

Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 - laichau@chinhphu.vn