Truy cập nội dung luôn
02138.876.460
|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THÀNH PHỐ Lai Châu

Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019

Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019

04/05/2019

Lịch tiếp công dân tháng của Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch tiếp công dân tháng 4

Lịch tiếp công dân tháng 4

09/04/2019

Lịch tiếp công dân tháng 4 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019

Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 - laichau@chinhphu.vn